Regulamin


1. Właścicielem sklepu internetowego, działającego pod adresem www.lunaribaby jest Marcin Pietrzak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marcin Pietrzak LunariBaby, wpisaną
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń Biała 1 A, 21-300 Radzyń Podlaski,  NIP 538 159 86 39, REGON 061652991, adres poczty elektronicznej info@lunaribaby.pl
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

 

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż poprzez stronę internetową www.lunaribaby.pl, na której przyjmowane są zamówienia.
4. Składając zamówienie klient zobowiązany jest do podania prawidłowych informacji dotyczących danych adresowych, na które ma zostać przesłany zamówiony towar oraz wystawiony rachunek. W przypadku podania błędnych lub niepełnych informacji pełną odpowiedzialność ponosi klient.
5. Zamówienie przesłane przez Klienta lub złożone za pośrednictwem powyższych stron internetowych, stanowi ofertę zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Niezwłocznie po otrzymaniu oferty, Klient otrzymuje informację zwrotną na podany przez siebie adres e-mail, potwierdzający jej otrzymanie i dostępność zamówionych produktów, wraz z niezbędnymi informacjami dotyczącymi szczegółów transakcji.
6. Sklep poinformuje Klienta w przypadku odmowy przyjęcia oferty. W przypadku braku odmowy, wysłanej na adres e-mail, według danych podanych przez Klienta w formularzu zamówienia w ciągu 2 dni roboczych po dniu złożenia oferty ofertę uznaje się za przyjętą.
7. Cenniki towarów znajdujące się na stronach internetowych wymienionych w punkcie 1. stanowią ze strony Sklepu zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art 71. Kodeksu Cywilnego.
8. Z chwilą złożenia i potwierdzenia przez sklep zamówienia, cena podana przy zamówionym produkcie jest wiążąca i nie ulega zmianie nawet w przypadku wzrostu czy spadku ceny na stronie sklepu.
9. Płatność za towar jest dokonywana w formie przedpłaty.
10. Warunkiem realizacji zamówienia jest:
- w przypadku wyboru płatności przelewem bankowym - zaksięgowanie wpływu należności na rachunku bankowym sklepu,
- w przypadku wyboru płatności systemem PayPal - pomyślne przeprowadzenie transakcji

11. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki.
12. Wszystkie ceny podane są w polskich złotych i są kwotami brutto.

DOSTAWA

13. Towar dostarczany jest przez Pocztę Polską lub kuriera.

14. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy (Poczta Polska - zazwyczaj do 5 dni roboczych, kurier - zazwyczaj 1 dzień roboczy).
15. Przed odebraniem przesyłki Klient zobowiązany jest sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub prób otwierania nie należy przyjmować przesyłki i w obecności pracownika Poczty Polskiej/kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sklepem.
16. Przesyłkę będzie można otworzyć po pokwitowaniu odbioru u pracownika Poczty Polskiej/kuriera i ewentualnej zapłacie.
17. Odbiór przesyłki należy pokwitować własnoręcznym podpisem. Po doręczeniu przesyłki wszelkie ryzyka związane z uszkodzeniem lub utratą przesyłki przechodzą na kupującego.

 

REKLAMACJE

18. W przypadku wad technicznych, klient ma prawo zwrócić towar w ciągu 7 dni od daty otrzymania przesyłki.
19. Towar wadliwy zostanie wymieniony na nowy. W przypadku braku towaru (np. w wyniku wyczerpania zapasów magazynowych) sklep zwróci kupującemu równowartość zapłaconej ceny lub zaproponuje towar zbliżony parametrami z bieżące oferty sklepu.
20. Sklep nie przyjmuje przesyłek płatnych przy odbiorze.
21. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 7 dni roboczych od ich wpłynięcia.

ZWROTY

22. Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, istnieje w terminie 14 dni możliwość dokonania zwrotu zakupionego towaru
23. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymanym oświadczeniem zwrotu. Oświadczenie zwrotu znajduje się w pliku do pobrania na dole strony.
24. Sklep gwarantuje zwrot kwoty, jeśli zachowane zostaną powyższe warunki. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

25. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia realizacji zamówienia. Firma LunariBaby zobowiązuje się nie udostępniać danych osobowych innym podmiotom, chyba że będziemy do tego zobowiązani przepisami prawnymi. Klienci mają prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz wniesienia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest firma Marcin Pietrzak Lunaribaby. Złożenie zamówienia w naszym serwisie oznacza akceptację zasad postępowania z danymi osobowymi.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

26 Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawidłowych informacji o zamawiającym. Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia błędnie wypełnionych formularzy.
27. Prawem właściwym jest prawo polskie.
28. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisu Kodeksu Cywilnego.
29. Użytkownik zakupionych w sklepie produktów ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowanie produktu, w szczególności za bezpieczeństwo noszonego w nosidle dziecka. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za potencjalne szkody wynikające z niewłaściwego korzystania z informacji zawartych w serwisie internetowym. Nosidła nie są produktem rehabilitacyjnym ani medycznym i są przeznaczone dla dzieci zdrowych i rozwijających się prawidłowo. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do zakresu i/lub sposobu użycia nosidła, zalecane jest skonsultowanie się z lekarzem pediatrą, ortopedą lub fizjoterapeutą.